Letland

Copyright © All Rights Reserved

Udarbejdet af Henning Søholm, Dalum Landbrugsskole.

 

Forsikringsforhold

Hvor i EU går rejserne hen ?

  • Rejseforsikring. Skal du selv tegne hvis du ikke har det i forvejen. Her kan du f.eks vælge Europæiske eller Gauda. Angiv forsikringsnr på legatansøgning

 

  • Blåt Sygesikringskort. Hvis du ikke har det i forvejen skal du selv sørge for at få et udstedt inden afrejse.

 

  • Statens selvforsikring. Som elev på en erhvervsskole er du uanset om du er på skolen, i praktik i Danmark eller udlandet (Som en del af dit skoleophold) forsikret af skolens (læs statens selvforsikringssystem).

Hvis eleven under virksomhedsforlagt undervisning forvolder en tingsskade, er eleven som udgangspunkt selv erstatningsansvarlig.

Virksomheden vil dog normalt have en tingsskadeforsikring, der dækker, hvis skaden er sket ved udvisning af simpel uagtsomhed. Er dette ikke tilfældet, dækker statens selvforsikring i samme omfang, som hvis der var tegnet tingsskadeforsikring.

Hvis statens selvforsikring skal dække skaden, kræves der dokumentation fra virksomheden på, at skaden er afprøvet ved eget forsikringsselskab først og herefter fået afvisning.

  • Eleven er som udgangspunkt selv erstatningsansvarlig, hvis eleven har udvist grov uagtsomhed eller lavet en forsætslig handling. Eleven er også erstatningsansvarlig for så vidt angår personskade på andre.
  • Hvis eleven selv kommer til skade ved virksomhedsforlagt undervisning, afhænger det af de konkrete omstændigheder om institu-tionen kan ifalde erstatningsansvar.

 

 

Næste Comenius rejse 1-7 November 2015

 

Med afrejse søndag den 1 novemberl og hjemkomst Lørdag den 7 november l planlægger vi lige nu et besøg Leland, anskomst til Riga.. Vores skolepartner her gennemfører 5 dages undervisning som foregår på engelsk.

Partner i Letland er en teknisk skole nær Riga

Vaccinationer.

 

Husk først og fremmest at have en aktiv stivkrampevaccination (medbring dokumentation).

I forbindelse med ophold i zoologiske haver er det nogle steder krav om yderligere vaccinationer f.eks Hepatitis B.

Læs mere om vaccinationer

Ansøgningsskema til Letland

CEUROPE

ERASMUS ON-JOB-TRAINING

Erasmus Comenius for elever på Dalum Lanbrugsskole

 

Med Comenius programmet er der mulighed for at deltage i et 5 dages undervisningsforløb på en skole i EU i skoleåret 2014/15 og 2015/16.

Comenius programmet indebærer at klassen deltager i en række undervisningsaktiviteter før under og efter opholdet. Ophold gennemføres hos vore Erasmuspartnere i Polen, Tyrkiet i skoleåret 2014/15 og i Estland og Letland i skoleåret 2015/16.

Efterår 2015 arrangerer vi skolecamp for 6 samarbejdsskoler med deltagere fra 6 EU lande (Gymnasier og erhvervsskoler).

Ansøgning fortages ved brug af nednævnte ansøgningsskema.

 

Forventet Rejseplan for Letland

 

Tilslutningstog

 

 

Fly:

 

 

Lærerdeltagelse Annette, og Henning

 

Timetable and content: