legat

Copyright © All Rights Reserved

Udarbejdet af Henning Søholm, Dalum Landbrugsskole.

Næste Leonardo rejse finder sted Marts 2015

 

Landbrugsskolerne søger at afvikle Leonardorejser på samme tid. Næste fælles rejsetidspunkt er 4 uger i marts måned 2015.

Vi forventer at 3 skoler udsender elever i dette tidsrum nemlig Agroskolen, Bygholm og Dalum Landbrugsskole.

Hvor i EU går rejserne hen ?

Vi forventer at kunne udsende elever til vore skolepartnere i

 

  • Norge,
  • Sverige
  • Irland
  • Spanien

 

 

 

 

Forsikringsforhold

  • Rejseforsikring. Skal du selv tegne hvis du ikke har det i forvejen. Er opholdet 4 uger eller derover anbefaler vi at du bruger Studenterforsikring. Kortere ophold kan ikke forsikres her. Her kan du f.eks vælge Europæiske eller Gauda.

 

  • Blåt Sygesikringskort. Hvis du ikke har det i forvejen skal du selv sørge for at få et udstedt inden afrejse.

 

  • Statens selvforsikring. Som elev på en erhvervsskole er du uanset om du er på skolen, i praktik i Danmark eller udlandet (Som en del af dit skoleophold) forsikret af skolens (læs statens selvforsikringssystem).

Hvis eleven under virksomhedsforlagt undervisning forvolder en tingsskade, er eleven som udgangspunkt selv erstatningsansvarlig.

Virksomheden vil dog normalt have en tingsskadeforsikring, der dækker, hvis skaden er sket ved udvisning af simpel uagtsomhed. Er dette ikke tilfældet, dækker statens selvforsikring i samme omfang, som hvis der var tegnet tingsskadeforsikring.

Hvis statens selvforsikring skal dække skaden, kræves der dokumentation fra virksomheden på, at skaden er afprøvet ved eget forsikringsselskab først og herefter fået afvisning.

  • Eleven er som udgangspunkt selv erstatningsansvarlig, hvis eleven har udvist grov uagtsomhed eller lavet en forsætslig handling. Eleven er også erstatningsansvarlig for så vidt angår personskade på andre.
  • Hvis eleven selv kommer til skade ved virksomhedsforlagt undervisning, afhænger det af de konkrete omstændigheder om institu-tionen kan ifalde erstatningsansvar.

 

 

Vaccinationer.

 

Husk først og fremmest at have en aktiv stivkrampevaccination (medbring dokumentation).

I forbindelse med ophold i zoologiske haver er det nogle steder krav om yderligere vaccinationer f.eks Hepatitis B.

Læs mere om vaccinationer

CEUROPE

ERASMUS ON-JOB-TRAINING

Vi formidler legater til unge

Kære brugere: Elever, lærere og forældre.

Erasmus legater er midler der er stillet til rådighed af EU under programment Erasmus. Her på siden kan du læse om vilkår og administration af legaterne.

Alle grundskoleelever på en dansk landbrugsskole har mulighed for at søge legat via Dalum Landbrugsskole. Alle skoler har udpeget en international koordinator som er din kontakt på skolen.

Vi har udarbejdet et kort ansøgningsskema der giver dig let adgang til legatmidlerne fra Erasmus programmet.

 

Vi har legater fra Leonardoprogrammet som giver mulighed for et 4 ugers ophold i en virksomhed i EU. Administrationen er kort og meget enkelt: Du udfylder ansøgningsskemaet (Kan downloades se nedenfor)

Vejledning: Læs og udfyld ansøgningsskemaet. Du finder en kort vejledning på skemaets bagside.

Du skal forvente en behandlingstid på max. 14 dage. Efter gennemført ophold skal du afrapportere inden 14 dage.

Skolen afholder informationsmøder for elever og forældre inden afrejse og efter opholdet. Deltagelse er obligatorisk. Vær opmærksom på at manglende gennemførelse af opholdet kan medføre tilbagebetalingskrav .

Erasmus Comenius for elever på Dalum Lanbrugsskole

 

Med Comenius programmet er der mulighed for at deltage i et 5 dages undervisningsforløb på en skole i EU i skoleåret 2014/15 og 2015/16.

Comenius programmet indebærer at klassen deltager i en række undervisningsaktiviteter før under og efter opholdet. Ophold gennemføres hos vore Erasmuspartnere i Polen, Tyrkiet i skoleåret 2014/15 og i Estland og Letland i skoleåret 2015/16.

Efterår 2015 arrangerer vi skolecamp for 6 samarbejdsskoler med deltagere fra 6 EU lande (Gymnasier og erhvervsskoler).

Ansøgning fortages ved brug af ansøgningsskema et på undersiderne: Polen, Tyrkiet, Estland, Letland.

Officiel website for projektet. Læs mere om Comenius projektet her(Dansk)