Erasmus application 2015-17

Copyright © All Rights Reserved

Udarbejdet af Henning Søholm, Dalum Landbrugsskole.

CONTACT

 

Dalum Agricultural College

CEO

Eric Wanscher

0045 24 76 16 27

ew@dalumls.dk

 

International Coordinator

Henning Søholm

0045 29 16 64 61

hes@dalumls.dk

 

Administration

Krestine Hoegh

0045 63 13 27 23

kh@dalumls.dk

4 weeks on-job-training in EU - som en del af Grundforløb, Fødevarer, Landbrug & Oplevelse

..application deadline is the 4TH of March

If your organization wants to join us please act fast.

Send your approval (signature) as soon as possible and at the lasts this week by Friday 12.00

Regards Coordinator Henning Søholm

CEUROPE

ERASMUS ON-JOB-TRAINING

ERASMUS

Is a European program designed to ease European understanding and education among young people. Funding covers costs for travel and housing during education activities in other European countries.

 

Hvorfor søger vi nu igen?

Ja det er rigtigt vi er dårlig nok kommet igang med at bruge den seneste ansøgning hvor vi fik 55 mobiliteter.

Alligevel er status nu at vi tror at vi får brug for flere mobiliteter allerede i efteråret.

 

Det ser ud til at vi sender ca 45 elever + lærere ud - og så er bevillingen stort set brugt. Dette sker i løbet af foråret.

 

Hvad skal vi med 3 nye projekter?

Travel2Farm skriver på en ansøgning Local Skills - som også er udsendt til underskrift ultimo februar 2015.

Denne ansøgning retter sig også mod eleverne, i praktikperoden efter grundforløbet / før 1 hovedforløb.

 

EUROPEA skriver på en ansøgning om lærermobilitet

Denne ansøgning har som hovedformål "at få lærerne med på internationaliseringen"

 

Denne ansøgning: Ceurope- Food, Agricultur and Adventure retter sig mod selve grundforløbet - det nye Grundforløb1 og 2 - at kombinere undervisning og virksomhedsforlagt undervisning i et 4 ugers virksomhedsophold i udlandet - med undervisningen i løbet af grundforløbet.

 

Så der er særdeles god harmoni mellem ansøgningerne. Internationalisering rykker op i et højere gear på de danske landbrugsskoler.

 

 

Vi søger om 200 mobiliteter

og 10 medfølgende lærermobiliteter for de kommende to år 2015-17

 

Udgangspunktet er at alle landbrugsskoler nu får et Grundforløb 1 hvor der - bliver inviteret kraftigt til ikke bare uddannelse men dannelse, personlig udvikling, kulturforståelse, sproglæring …… alsammen noget der ligger lige til en Erasmus+ Mobilitetsansøgning. Målet er at udvikle en europæsik pædagogik i hvor vi både kan gøre læring praktik, nærværende i spændende europæsike kontekster og samtidig sætte turbo på digitalisering - lærerens digtale tilstedværelse.

 

Pædagogiske udviklingsmuligheder

i de nye Grundforløb.

I krystalkuglen ser flere et traditiolelt - landbrugsskole grundforløb med hovedvægten på traditionl læring - og et Internationalt Erasmus+ grundforløb med vægt på 6 grundfag på Eniveau (Dansk, Engelsk, Matematik, Fysik, Biologi og Naturfag) og 4 ugers ophold i et EU land som en integreret del at Grundforløb1, afviklet i oktober måned. LÆS MERE på www.Gf1.dk