Efter opholdet

Copyright © All Rights Reserved

Udarbejdet af Henning Søholm, Dalum Landbrugsskole.

Indenfor 14 dage skal du "afrapportere"

CEUROPE

ERASMUS ON-JOB-TRAINING

Elektronisk:

(1) besvarelse af elektronisk spørgeskema – tilsendes pr e-mail, (Fra Mobility Tool)

(2) 1-2 sider artikel om ophold.(Send til til administrator hes@dalumls.dk )

Huskeliste elev:

Huskeliste udsendende skole:

Send pr post til administrationen,

Dalum Ladbrugsskole, Landbrugsvej 65, Odense S. att. Krestine Høgh

 

(1) Original bording pas fra fly eller pladsreservation fra tog

(2) Kopi af Europas.

(3) Kopi af Learning Agreement

(4) 1-2 sider A4 artikel om opholdet i udlandet (fra hver elev og fra landekoordinator)

(5) Bilag for rejse og ophold. NB: Der dækkes kun dokumenterede (bilag) udgifter til rejse og bolig op til max legatsum.

(6) Elevens kvittering for modtagelse af legatbeløb – hvis legat er udbetalt til udsendende skole

Vejledning:

En artikel skal informere om nyheder og begivenheder i verden.

 

Hvad er en artikel

En artikel handler om et bestemt emne. Den beskriver så vidt muligt sandheden og bygger på fakta.

 

De fleste artikler er bygget op ud fra nyhedstrekanten med budskabet i overskriften og en uddybning senere hen.

 

Historien i artiklen skal vinkles

Inden man skriver en artikel, er det vigtigt at vælge en bestemt vinkel på artiklen. Emnet i artiklen skal være så afgrænset som muligt.

 

De fem nyhedskriterier er et værktøj, som man kan bruge til at vælge sin historie. Jo flere nyhedskriterier, der er i historien, jo bedre er den.

 

Researchfasen

Det første skridt på vejen til en artikel er at få en god idé. Historien skal derefter kvalitetssikres, og den skal gerne ramme de fem nyhedskriterier. Hvis disse betingelser er opfyldt, er næste skridt researchfasen.

 

I researchfasen skal man undersøge sit emnet så meget som muligt, og man kan her benytte internet, bøger og interviews.

 

Skriveprocessen

Teksten skal være levende, så læseren oplever det, der beskrives. Det betyder, at man i stedet for at skrive "huset er smukt" skal beskrive, hvordan huset ser ud, fx farven, bygningen osv. Det giver læseren mulighed for selv at tænke, at huset er smukt. Inden for journalistik kalder man det "show it, don´t tell it”.

 

Det er altså vigtigt, at journalisten ikke fortæller om en situation, men i stedet fortæller, at en situation har en bestemt betydning.

 

En journalist skal skrive enkelt, kort, præcist og objektivt. Det betyder, at journalisten ikke må blande sin egen mening ind i artiklen.

 

Korrekturlæsning på artiklen

Inden artikler publiceres i aviserne, skal der læses korrektur på dem. Artikler på nettet læses der løbende korrektur på, for her handler det om at publicere artiklen hurtigst muligt.

 

Kilde: Maria Roslev, www.Danskfaget.dk

 

Fakta

Artiklens layout:

Længden varierer fra en halv til ca. to sider.

Illustreres ofte med et billede.

Evt. tydelige citater og en faktaboks.

Skrives i kolonner.

Journalisten skriver sit navn på artiklen i en byline.

Artiklen indeholder en overskrift, underrubrik, mellemrubrikker og brødtekst.

Efter opholdet.

Meget opmærksomhed går til forventninger, planlægning og gennemførelse af opholdet. Det er også en hel særlig oplevelse at komme hjem igen, og finde ind til dagligdagen igen.

Indenfor de næste 14 dage efter hjemkomsten skal du præstere yderlige nogle ting inden din del af aftalen om ophold i udlandet er afsluttet.

 

Dokumentation af gennemført ophold:

Senest 14 dage efter hjemkomst skal fremsendes dokumentation for gennemført ophold til administrator:

 

Denne del gennemføres oftest af udsende skole

Pr. post:

(1) Original bording pas fra fly eller pladsreservation fra tog

(2) Kopi af Europas.

(3) Kopi af Learning Agreement

(4) 1-2 sider A4 artikel om opholdet i udlandet

(5) Bilag for rejse og ophold. NB: Der dækkes kun dokumenterede (bilag) udgifter til rejse og bolig op til max legatsum.

(6) Elevens kvittering for modtagelse af legatbeløb – hvis legat er udbetalt til udsendende skole

 

samt,

Denne del (1+2) skal gennemføres elev og (3) af udsendende skole.

Elektronisk:

(1) besvarelse af elektronisk spørgeskema – tilsendes pr e-mail,

(2) 1-2 sider artikel om ophold.

(3) landekoordinators artikel om forløb og ophold

 

BEMÆRK:

Manglende fremsendelse af dokumentation, indenfor tidsfristen betyder at hele legatsummen skal tilbagetales til administrator

 

Udsendende skole. (Landekoordinator)

Agroskolen: (Kristian Møller)

Bygholm: (Anders Højlund Nielsen)

Dalum: (Henning Søholm),

JU: (Henrik Dethlefsen)

Udsendende skole indestår for udbetalt elev legat. (Ved manglende forberedelse, gennemførelse af ophold, afrapportering eller anden misligholdelse af aftale er udsendende skole forpligtet til at erstatte samtlige udlæg til administrator ved påkrav).

 

Administrator:

Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S. (T) 0045 66132130

Kontaktperson Henning Søholm, hes@dalumls.dk ,

Administration (legatudbetaling): Krestine Høgh, kh@dalumls.dk

 

Anslået tid til administration14 dage efter at dokumentation for ophold er fremsendt til administrator.

 

Tilbagebetaling af legat:

Manglende opfyldelse af legatets præmisser kan medføre krav om hel eller delvis tilbagebetaling af legat.